શું તમે ઘરમાં વધેલી રોટલીને ફેંકી દો છો ? તો એકવાર આ રેસિપી જોઈ લો, આજ પહેલા ક્યારેય નહિ ખાધી હોય !

આજે આપણે જોઇશું વાસી અથવા વધેલી રોટલીનો ઉપયોગ એક સ્વાદિષ્ટ વાનગી બનાવવા માટે કઈ રીતે કરવો. વાસી રોટલીના વેજી પોપ્સ ખાવામાં ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ હોય છે અને ખૂબ જ સરળતાથી…

Not allowed