સુરતના બે પાક્કા ભાઈબંધએ મરતાં મરતાં પણ 12 વ્યક્તિને આપ્યું નવજીવન

ગુજરાતના સુરતમાં બ્રેનડેડ થયેલ બે બાળપણના મિત્રોએ મોત બાદ પણ 12 લોકોને જીવન આપ્યુ. બ્રેનડેડ થયેલ બંને મિત્રોના પરિવારે સુરતની ડોનેટ લાઇફ સંસ્થાના માધ્યમથી ઓર્ગન ડોનેટ કર્યા, જેનાથી અલગ અલગ…

નાનપણમાં ઢીંગલી સાથે રમતા રમતા સુરતનો આ યુવક પોતાની જાતને સમજી બેઠો સ્ત્રી, પહેલા સ્ત્રી સાથે કર્યા હતા લગ્ન હવે પુરુષ સાથે લગ્ન કરી બન્યો પત્ની

10 સર્જરી અને 20 લાખ રૂપિયા ખર્ચી અને સુરતનો આરવ બની ગયો આયશા, હવે યુવક સાથે લગ્ન પણ કરી લીધા આપણા દેશની અંદર સમલૈંગિક સંબંધોને ભલે કાયદાની રીતે મંજૂરી આપી…

Not allowed